„Działalność apostolską i misjonarską świętych Cyryla i Metodego, przypadającą na drugą połowę IX wieku, można uznać za pierwszą skuteczną ewangelizację Słowian.”

- Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II „Slavorum apostoli”


Parada Pułaskiego

4 października 2015 roku, uczestnicy 78 Polonijnej Parady, której Wielkim Marszałkiem był Artur Dybanowski a Honorowym Marszałkiem był kardynał Stanisław Dziwisz, dumnie manifestowali swoją polskość.

Parada, przeszła wzdłuż 5-tej Alei od 35-tej do 56-tej Ulicy.

Honorowym Marszałkiem Parafii Św. Cyryla i Metodego – Boonton, NJ w 2015 roku była Bożena Wieczorek
Miss Polonia Parafii Św. Cyryla i Metodego – Boonton, NJ – Natalia Surdyka 
Junior Miss Polonia – Kate Tantillo

Parada Pułaskiego – New York 2015

  Parada Pułaskiego – New York 2013

Honorowym Marszałkiem Parafii Św. Cyryla i Metodego – Boonton, NJ w 2013 roku był Stanisław Rebisz
Miss Polonia Parafii Św. Cyryla i Metodego – Boonton, NJ –  Anna Gryglak
Junior Miss Polonia – Julia Dymnicki