Polski

Witamy w naszej parafii nowego proboszcza księdza Aleksandra Białasa.

Ksiądz Aleksander święcenia kapłańskie otrzymał z rąk naszego biskupa Artura Serratelliego 26 maja 2012 roku. Witamy księże Aleksandrze!

Bialsis 1