Polski

Przypadki molestowania oraz inne nadużycia popełnione przez osoby duchowne prosimy zgłaszac do lokalnego biura prokuratora lub do diecezjalnego koordynatora pomocy ofiarom: Dr. Ken McNiel telefon: 973-879-1489. Można również poinformować jednego z diecezjalnych urzędników: Rev. Msgr. James T. Mahoney, Wikariusz Generalny i Moderator Kurii, telefon: 973-777-8818 Ext. 205 lub Siostra Joan Daniel Healy, S.C.C., Kanclerz/Delegat do spraw religijnych, telefon: 973-777-8818 Ext. 248.

Pełny tekst zarządzenia diecezjalnego do spraw molestowania seksualnego jest dostępny na stronie: https://www.patersondiocese.org

Lokalny Koordynator Pomocy Ofiarom:                  Rev. Łukasz Iwańczuklocal youth protection