Polski

Moi drodzy,
Prowadzimy w naszej parafii szkołę języka polskiego. Wszystkie dzieci, młodsze i starsze, które
poprzez naukę i zabawę chciałyby się uczyć języka polskiego lub w nim się podszkolić są mile widziane
w naszej szkole!