Polski

W niedzielę 12 lutego 2023 r., obchodziliśmy w naszej parafii święto Cyryla i Metodego, Świętych Patronów naszej Parafii i Europy.  Z tej okazji, uczestniczyliśmy w uroczystych Mszach i Odpuście Parafialnym, oraz byliśmy świadkami ceremonii wniesienia relikwii Św. Cyryla w trakcie uroczystej Sumy Odpustowej o godz. 10:30.

Święty Cyryl, właściwie Konstantyn (zm. 14 lutego 869) i Święty Metody (zm. 6 kwietnia 885) byli bizantyjskimi misjonarzami, którzy prowadzili w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. u Słowian.  Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański.  Ich językiem w liturgii nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów prawosławnych i kilka milionów grekokatolików.  Obaj święci są uważani za “Apostołów Słowian”.  W roku 1980 papież św. Jan Paweł II ogłosił ich - obok św. Benedykta - współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie do rangi święta.

Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu byłemu Proboszczowi, Ks. Arturowi Żabie, za udostępnienie nam relikwii Św. Cyryla.  Relikwie świętych są źródłem pobożności dla wszystkich chrześcijan, stanowiąc przedmiot czci, gdyż są to szczątki tych, którzy już cieszą się wieczną chwałą.  Dlatego też relikwie Św. Cyryla nabierają nieobliczalnego znaczenia, zwłaszcza dla naszej Parafii.

IMG_1

IMG_2

IMG_3

IMG_4

IMG_5

IMG_6

IMG_7

IMG_8

IMG_9

IMG_10