Polski

21 kwietnia w naszej parafii miała miejsca piękna uroczystość: uczniowie Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II z Montville przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

O godzinie 17:00 uroczystą procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Witold Mroziewski. Po przywitaniu biskupa ksiądz administrator poprosił Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. Podczas homilii ks. biskup zachęcał do pewnej i silnej wiary w moc Bożego działania w sakramencie bierzmowania. Prosił młodzież, aby mężnie świadczyli o wierze każdego dnia oraz z wiarą w sercu przystąpiła do sakramentu, podkreślając, że otwarte przyjęcie Bożego Ducha zależy od każdego z nich. Po homilii ksiądz biskup wraz z koncelebrującymi kapłanami wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców. Po Komunii świętej pani dyrektor Polskiej Szkoły złożyła podziękowania biskupowi, ,katechetom i rodzicom. Po zakończonej Eucharystii wykonano pamiątkowe zdjęcia.

bierzmowanie

bierzmowanie

bierzmowanie

bierzmowanie

bierzmowanie

Bierzmowanie

bierzmowanie

bierzmowanie