Polski

Uroczyste obchody 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz wprowadzenie relikwii bł. Ks. Popiełuszki w naszym kościele miało miejsce na naszym kościele 17 grudnia 2023. 

Mszę Świętą celebrował ks. bp. Witold Mroziewski z diecezji Brooklyn. Podczas Mszy Świętej zostały wprowadzone do naszego kościoła relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na uroczystości obecny był bratanek ks. Jerzego, Marek Popiełuszko.

Bezpośrednio po Mszy Świętej, odbyło się upamiętnienie ofiar stanu wojennego, a działaczom opozycji niepodległościowej zostały wręczone statuetki Stowarzyszenia Pamięć „Za Niepodległą” za zasługi w obaleniu komunizmu w Polsce w latach 80-tych.  Z programem artystycznym wystąpiły także dzieci z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Jana Pawła II z Montville, NJ. Zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.