Polski

7 stycznia 2024 r. przywitaliśmy wszystkich serdecznie na pierwszym w tej tradycji “Spotkaniu Opłatkowym” Parafii Św. Cyryla i Metodego, by wspólnie podzielić się opłatkiem i pośpiewać kolędy.

Łamanie się opłatkiem to wigilijny symbol przebaczenia i pojednania, przyjaźni i miłości i deklaracją chęci bycia razem.  I tak spotkaliśmy się na znak przyszłej pracy na rzecz kościoła Św. Cyryla i Metodego w Boonton