Polski

Historia Parafii

Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Boonton został położony 13 sierpnia 1906 roku, a kościół został wybudowany przez Słowackich imigrantów w roku 1907. Chociaż wielu z nich utraciło pracę w fabryce gwoździ, która się spaliła w tym czasie w Boonton, to dzięki ich ogromnemu poświęceniu ukończyli dzieło budowy kościoła w ciągu jednego roku.

Pragnęli oni mieć w nowo-wybudowanym kościele Mszę Świętą w swoim ojczystym języku.  Pierwszym proboszczem był Słowak, Ksiądz Skutil, który pracował do roku 1932. Po kilkumiesięcznej chorobie zmarł 26 kwietnia 1933. Po jego śmierci przez kilka miesięcy administratorem parafii był Ks. Joseph Chmely. 14 października 1933 roku nowym proboszczem został Ks. Andrew V. Stefan, który pracował w parafii przez 43 lata.  W czasie jego kadencji została zbudowana szkoła parafialna (1949), nadano mu godność prałata (1954), do pracy w parafii przyjęto Siostry Felicjanki (1956).  Po kilkumiesięcznej chorobie, Ks. Prałat Andrew Stefan zmarł 12 lutego 1976.  Po jego śmierci funkcję administratora pełnił przez kilka miesięcy Ks. Zuliani.

Od czerwca 1976 trzecim proboszczem parafii został Ks. Vincent McCluskey, który pracował do roku 1981. W czasie jego kadencji budynek szkoły parafialnej został wydzierżawiony przez Sage Day School. Brak informacji o dalszym jego życiu i śmierci.  W październiku 1981 roku czwartym proboszczem został Ks. James Termyna (słowackiego pochodzenia), który pracował do roku 2002. 

Podczas jego kadencji zostało zbudowane boczne wejście do kościoła (1992), do pracy w parafii, została przyjęta Siostra Ursula Carr (jako asystentka proboszcza), a w roku 1995 wikariusz, Ks. Zdzisław Nawrocki (ze zgromadzenia Chrystusowców), który w 1996 roku zorganizował w parafii Polski Apostolat, łącznie z polską szkołą.  Po odejściu Ks. Terminy w czerwcu 2002 do parafii Św. Klemensa w Rockaway, administratorem parafii został Ks. Edward Hinds (proboszcz parafii Mt. Carmel), a koordynację nad polskim apostolatem pełnił Ks. Nawrocki. 

W sierpniu 2003 roku piątym proboszczem został Ks. Zbigniew Tyburski.  W roku 2014, w czasie jego rocznej przerwy  (sabbatical), administratorem parafii był Ks. Paweł Szurek. W czerwcu 2015 roku Ks. Tyburski wrócił  i ponownie podjął obowiązki proboszcza parafii Św. Cyryla i Metodego w Boonton.


Nasz Kościół dziś...


Trochę z historii.New Jersey News z 16 sierpnia 1956 r. wydanie opisujące obchody 50 rocznicy powstaniaSts.Cyril & Methodius Church w Boonton, NJZdjęcie poniżej przedstawia Sts. Cyril & Methodius Church w Boonton, NJ
Obchody 50-tej rocznicy powstania, w niedzielę 12 sierpnia 1956 roku.