Polski

Administrator Parafii - Ks. Łukasz Iwańczuk

Parish Trustees - Zbigniew Surdyka, John Bonsiewich

Finanse i Administracja - Natalia Juszczak

Koordynator Lektorów - Jolanta Dzięgiel

Koordynator "Kawy i Ciastka" - Bożena Kopeć

Koordynatorki Zabaw i Jedzenia/Pierogów - Maria Jasiak i Anna Surdyka 

Administrator Strony Internetowej - Marek Gromadzki

Koordynator Religii - Bogusława Maciąg

Koordynator Bierzmowania - 

Koordynator Pierwszej Komunii - 

Extraordinary Ministers - Zbigniew Przybyło

Koordynator Dekoracji Kościoła - Elżbieta Gancarz

Koordynator Liczenia Tacy - Beata Rębisz

Redakcja Biuletynu Parafialnego - Agnieszka Wilkins

Local Youth Protection Coordinator - Ks. Łukasz Iwańczuk